Gwyneth Glyn: "Wyneb Dros Dro"

Image description


Gwyneth Glyn


" Wyneb Dros Dro"

来自同名专辑: 《Wyneb Dros Dro》


Bum mlwydd oed,
五岁那年
mi doroedd 'i1 throed
她的脚受伤
yn bymtheg mi dorodd 'i chalon
十五岁那年,她伤了心
yn ugain a thair
二十三岁的时候
mi dorodd o'i air
他打破了他的誓言
a thaflu'r ddau hanner i'r afon
然后将(破碎的)两半(誓言)扔进了河里
taflu'r ddau hanner i'r afon
将(破碎的)两半(誓言)扔进了河里

oh-wow, wynab2 dros dro
Oh-wow, 这稍顺即逝的脸
fyddi di 'm3 yma yfory
明天就无踪影4
tro dy air tua'r haul
给太阳许下你的承诺
ti'n gwybod 'i5 fod o'n6 dy garu
你知道他爱你 ('i = ei)

gwyn dy fyd
可怜的你
yn greithiau i gyd
伤痕累累
ti 'di aros rhy hir yn y rhosod
你在玫瑰里躺得太久
gwna dy orau
你努力着
i barau tan bore
坚持到了天明
mae rhywun yn rhywla7'n dy nabod
某个地方的某人知道你 (rhywla = rhywle)
mae rhywun yn rhywla'n dy nabod
某个地方的某人知道你 (rhywla = rhywle)

oh-wow, wynab dros dro
Oh-wow, 这稍顺即逝的脸 (wynab = wyneb = gwyneb)
fyddi di 'm yma yfory
明天将无踪影 ('m = ddim)
tro dy air tua'r haul
给太阳许下你的承诺
ti'n gwybod 'i fod o'n dy garu
你知道他爱你 ('i = ei)
ti'n gwybod
你知道
'i fod o'n

dy garu
爱你

| 图片来源于:My Space | 翻译: withwelsh |

Image description注释

 

1. 'i = ei

  • 'i throed 完整形式应该是 ei throed hi (她的脚)
  • 'i :是 ei 的缩写形式。ei...e (他的);ei...hi (她的)
  • 在威尔士语中,当表达“她的”(ei...hi)时,在ei后面的单词需要进行元音的变化,这种变化叫 Treiglad llaes(送气音的变音,英文叫做Aspirate Mutation);而在”他的“(ei...e)ei后面引起的单词元音变化则是Treiglad meddal(弱音变音,英语叫做Soft Mutation)。这两种元音变化的规则请参考语法知识点


2. wynab

  • "脸"。wynab = wyneb = gwyneb


3. di'm

  • 'm = ddim。否定词。
  • fyddi di 'm:你将不... 。 fyddi 引导的是将来时的句子。


4.根据原句,这句话的翻译应该是:明天你将不在在这里。其中“你”表示的是前一歌词中“稍纵即逝的脸”。


5.'i = ei: 同上。'i :是 ei 的缩写形式。但在这里是:ei...e (他的)。


6.o'n

  • 这里的 oei...e (他的...)中的 e 。因为在威尔士北部,人们将 e 发音变为 o。


7. rhywla

  • rhywla = rhywle。某个地方。 >>more

» 英语介绍

Gwyneth Glyn is a Welsh-language singer-songwriter from Llanarmon in Wales. Her first album, “Wyneb Dros Dro” was released in 2006 on the Slacyr label, and her second, “Tonau” in 2007. She is also a poet and playwright.

| 资料来源:last.fm |


» 中文介绍

Gwyneth Glyn 是一个自写自唱的威尔士语歌手,她来自于威尔士的Llanarmon。 2006年,以Slacyr为标志,她发行了第一张专辑“Wyneb Dros Dro”,然后2007年发行了第二张专辑“Tonau” 。此外,她还是一个诗人和剧作家。

| 翻译:WithWelsh|